History / Geschiedenis HL500

A SHORT HISTORY OF THE YAMAHA HL500

The Yamaha HL500 was an incredibly important motorcycle for the Japanese marque, made all the more remarkable by the fact that it wasn’t actually built or designed by Yamaha. The HL500 started as an an idea in the mind of Swedish motocross legends Torsten Hallman and Sten Lundin in 1975 when they were both working for Yamaha of Sweden.

The two men came across pictures and specifications of the US-market Yamaha XT500, and they wondered if they could turn it into a motocross racer. They requested a bike from Yamaha but were declined – Yamaha didn’t see any point in sending a bike to Sweden that wasn’t going to be sold in Sweden.

Rather than moving on to other things the two men dug in, and Hallman managed to source a used XT500 from an American entrant at the 1975 Six Days Trials in Britain. After cleaning the mud and grass of their new acquisition, Hallman and Lundin stripped the bike back to its bare components and discarded almost everything except the engine.

The two men immediately recognized that the original frame was too heavy, so they sourced a lightweight Husqvarna motocross frame. A custom aluminum swingarm was made for the bike, Fox Air shock absorbers were fitted at the back and a Simons fork was used up front. This new creation weighed in at just 247 lbs and offered 11 inches of suspension travel both front and rear, Hallman and Lundin had managed to make their new HL500 61 lbs lighter than the original Yamaha XT500.

Once the specifications were settled they sent the now modified Husqvarna frame off to Profab to have it replicated. Once a few of the new Hallman and Lundin HL500s were up and running they decided to try racing them against the then-dominant two-stroke motocross bikes to see what would happen.

The fact that four-time World Motocross champion Torsten Hallman and two-time World Motocross champion Sten Lundin both thought their new creation could mix it up with the two-strokes said a lot about the HL500. It was common knowledge at the time that two-strokes were essentially unbeatable in motocross competition.

After managing to convince Yamaha that the HL500 could be a good promotional tool for the XT500 given their shared engine, they managed to get fellow Swede and two-time World Motocross champion Bengt Aberg to race the bike in the 1977 FIM Motocross World Championship.

Amazingly, Aberg and his HL500 managed to land multiple 3rd place finishes and even an outright victory at the 1977 Luxembourg Grand Prix – finishing ahead of rider Heikki Mikkola who was piloting a two-stroke Yamaha and who would go onto win the championship that season.

The unusual nature of the HL500 and the unexpected success it had enjoyed took much of the motocross world by surprise, resulting in a huge amount of media coverage and a significant PR boost for both Yamaha and their XT500.

The interest in the bike was so significant that Yamaha finally came around to what Hallman and Lundin had been telling them for years, they decided to create a factory replica of the Swedish-Japanese HL500 and sell it through official Yamaha dealerships.

This factory replica Yamaha HL500 used a blend of XT and YZ parts to keep costs down, as a result it was heavier and not quite as quick as the original. Yamaha sold approximately 400 of them in 1978 and 1979, and they’re now hugely sought after as rare collectibles.

Torsten Hallman, Sten Lundin, Bengt Åberg och Staffan Eneqvist

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DE YAMAHA HL500

De Yamaha HL500 was een ongelooflijk belangrijke motorfiets voor het Japanse merk, des te opmerkelijker omdat hij niet echt door Yamaha was gebouwd of ontworpen. De HL500 begon als een idee in de geest van de Zweedse motorcrosslegendes Torsten Hallman en Sten Lundin in 1975, toen ze beiden voor Yamaha van Zweden werkten.

De twee mannen kwamen foto’s en specificaties tegen van de Yamaha XT500 op de Amerikaanse markt en ze vroegen zich af of ze er een motorcrosser van konden maken. Ze vroegen een fiets aan bij Yamaha, maar werden afgewezen – Yamaha zag geen zin om een ​​fiets naar Zweden te sturen die niet in Zweden zou worden verkocht.

In plaats van verder te gaan met andere dingen, groeven de twee mannen erin en slaagde Hallman erin om een ​​gebruikte XT500 te kopen van een Amerikaanse deelnemer aan de Six Days Trials in 1975 in Groot-Brittannië. Nadat ze de modder en het gras van hun nieuwe aanwinst hadden schoongemaakt, haalden Hallman en Lundin de fiets terug tot zijn kale onderdelen en gooiden bijna alles weg behalve de motor.

De twee mannen erkenden onmiddellijk dat het originele frame te zwaar was, dus kozen ze voor een lichtgewicht Husqvarna-crossframe. Voor de fiets werd een custom aluminium achterbrug gemaakt, Fox Air schokdempers achteraan en een Simons voorvork. Deze nieuwe creatie woog slechts 247 lbs en bood 11 inch veerweg voor en achter, Hallman en Lundin waren erin geslaagd om hun nieuwe HL500 61 lbs lichter te maken dan de originele Yamaha XT500.

Nadat de specificaties waren vastgesteld, stuurden ze het nu gewijzigde Husqvarna-frame naar Profab om het te laten repliceren. Toen een paar van de nieuwe Hallman en Lundin HL500’s in de lucht waren, besloten ze om ze te racen tegen de toen dominante tweetaktmotocrossfietsen om te zien wat er zou gebeuren.

Het feit dat viervoudig wereldkampioen motorcross Torsten Hallman en tweevoudig wereldkampioen motorcross Sten Lundin beiden dachten dat hun nieuwe creatie het zou kunnen verwarren met de tweetaktmotoren, zei veel over de HL500. Het was toen algemeen bekend dat tweetaktmotoren in wezen onverslaanbaar waren in de motorcrosscompetitie.

Nadat ze Yamaha ervan hadden weten te overtuigen dat de HL500 een goede promotietool voor de XT500 zou kunnen zijn, gezien hun gedeelde motor, slaagden ze erin mede-Zweed en tweevoudig wereldkampioen motorcross Bengt Aberg zover te krijgen dat ze op de fiets racen in het FIM Motocross Wereldkampioenschap van 1977.

Verbazingwekkend genoeg slaagden Aberg en zijn HL500 erin meerdere derde plaatsen te behalen en zelfs een regelrechte overwinning bij de Grand Prix van Luxemburg in 1977 – voor de rijder Heikki Mikkola die een tweetakt Yamaha bestuurde en die dat seizoen het kampioenschap zou winnen.

Het ongebruikelijke karakter van de HL500 en het onverwachte succes waar hij van had genoten, verrasten een groot deel van de motorcrosswereld, wat resulteerde in een enorme hoeveelheid media-aandacht en een aanzienlijke PR-boost voor zowel Yamaha als hun XT500.

De interesse in de fiets was zo groot dat Yamaha eindelijk kwam tot wat Hallman en Lundin hen jarenlang vertelden, ze besloten om een ​​fabrieksreplica van de Zweeds-Japanse HL500 te maken en deze te verkopen via officiële Yamaha-dealers.

Deze fabrieksreplica Yamaha HL500 gebruikte een mix van XT- en YZ-onderdelen om de kosten laag te houden, waardoor hij zwaarder was en niet zo snel als het origineel. Yamaha verkocht er ongeveer 400 in 1978 en 1979, en ze zijn nu enorm gewild als zeldzame verzamelobjecten.